مجله خبری زودتولز

آیا میدانید ؟؟؟

– آیا می دانستید سطح شهر مکزیکوسیتی سالانه ۲۵ سانتی متر نشست می کند .

– نخستین ابزاری که در خارج از سیاره زمین استفاده شد ، دریل بتون کن بلک اند دکر بود که در کره ماه استفاده شد .

– قد فضانوردان هنگامی که در فضا هستند ۵ تا ۷ سانتی متر بلنتر میگردد .

– آچار فرانسه در کشور سوئد ساخته شد و جالب این است که در فرانسه ، این ابزار به نام آچار انگلیسی معروف است .

– مزه سیب، پیاز و سیب زمینی یکسان میباشد.و تنها بواسطه بوی آنهاست که طعم های متفاوتی می یابند .

– اختراع پیچگوشتی ، قبل از اختراع پیچ صورت گرفته است !

تلگرام