مجله خبری زودتولز

اره و کاربرد های آن

اره یکی از ابزار هایی است که برای قطعه کردن و دو نیم کردن قطعه با حرکت رفت و برگشتی و اصطکاکی دندانه با قطعه در درودگری و بسیاری از پیشه‌ ها و رشته‌ های فنی و صنعتی کاربرد دارد .
اره دستی دارای یک دسته معمولاً چوبی و یک تیغه لبه‌ تیز فلزی دندانه‌ دار است که برای بریدن و دونیمه کردن اجسام استفاده می‌شود. در جایی‌که به علت بزرگ بودن یا ضخیم بودن یک جسم بریدن آن با کارد یا قیچی میسر نیست از اره استفاده می‌ کنند.

اره نیز انواع متفاوتی دارد از جمله :

اره برقی ، اره فارسی بر ، اره عمود بر ، اره گرد بر و … .

تلگرام