مجله خبری زودتولز

آموزش ساخت اسکوتر

میشه از موتور اره برقی استفاده های دیگه ای هم برد !

مثلاً میتونیم با استفاده از موتور اره برقی ، اسکوتر بسازیم !

نحوه ساختش تو ویدیو پایین هست :

تلگرام