مجله خبری زودتولز

آیا اسپینر در فضای خلاء بیشتر میچرخد ؟

در چند روز گذشته ویدیو ای به جهت آموزش ساخت اسپینر در سایت قرار داده شد .

حال این سوال پیش می آید که آیا اسپینر در فضای خلاء بیشار میچرخد یا خیر ؟

با استفاده از ویدیو زیر به راحتی یک اسپینر بسازید و سرعت چرخش آن را در فضای خلاء امتحان کنید !

تلگرام