مجله خبری زودتولز

ابزارآلات انسان های اولیه !

قدیمی‌ترین ابزارهای سنگی یافت شده به حدود ۲.۵ میلیون سال پیش باز می‌گردند که در نزدیکی فسیل‌هایی از این انسان‌های اولیه یافت شده‌اند.

تاکنون هیچ گونه‌ای از حیات قادر به ساخت، استفاده از ابزار و انتقال آن به نسل‌های بعدی نشده است؛ ساخت و استفاده از ابزار در حقیقت اولین و شاید بزرگترین قدم در رسیدن به پیشرفت و تکنولوژی است.

میزان استفاده از ابزارآلات همزمان با رشد حجم مغز در انسان‌های نئاندرتال و انسان‌های هوشمند افزایش پیدا کرد به طوری که تا حدود ۲۰۰ هزار سال پیش مغز آن‌ها تا سه برابر رشد کرده بود. با از بین رفتن نسل انسان‌های نئاندرتال اجداد انسان‌های هوشمند به پیشرفت و تحول در فناوری، فرهنگ و آگاهی ادامه دادند.

در پایان تمام نسل‌های انسان‌نماها منقرض شدند بجز یکی، یعنی ما که امروزه تبدیل به قدرت برتر روی زمین شده‌ایم.

تلگرام