مجله خبری زودتولز

اجاق گاز قابل حمل

نداشتن اجاق گاز خیلی وقتا تو سفرا ممکنه به مشکل بخوریم .

داشتن یه اجاق گاز همراه میتونه بهمون کمک کنه .

طبق ویدیو زیر یک اجاق گاز قابل حمل بسازید :

تلگرام