مجله خبری زودتولز

از شر مشکلات یاد داشت کردن خلاص شوید !

همیشه یادداشت کردن برای خیلی ها دردسر سازه .

در دست نبودن کاغذ ، خودکار ، گم کردن کاغذی که روش نوشته شده و یا … همیشه و همیشه دردسر ساز بوده ، مخصوصاً در کارگاه ها !

طبق ویدیوی زیر شما میتوانید دفترچه ای شخصی بسازید .

خلاقیت + آموزش = رفع مشکلات سطحی در کارها .

تلگرام