مجله خبری زودتولز

با یک تکه چوب و یک کش بست بساز !

سیم ها همیشه باعث نا منظمی خانه یا محل کار می شوند . همیشه برای مرتب کردن سیم ها نیاز به بست داریم اما های هر چه سیم ها ضخیم تر میشوند بست های بزرگتی برای بستن و نگه داشتن آنها استفاده میشود .

در این ویدیو یاد میگیرید با یک تکه چوب و کش بست های محکمی بسازید .

تلگرام