مجله خبری زودتولز

جا لیوانی بسازید

گذاشتن لیوان یا ظرف میوه روی دسته مبل همیشه باعث دردسره !

یا لیوان برمیگرده و محتویاتش میریزه یا میشکنه !

یا ظرفتون برمیگرده رو زمین !

خب ! راحت تره که یه جا واسشون بسازیم .

طبق ویدیو زیر :

تلگرام