مجله خبری زودتولز

جمع کن و قطع کن سیم بسازید

شلوغی سیم ها ، پیدا کردنشون ، قطع کردنشون و … همیشه برای کارگاه دارا آزار دهنده بوده و هست .

یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنید !

از ویدیو زیر کمک بگیرید :

تلگرام