مجله خبری زودتولز

خم کن آهن نخرید ! بسازید !

چرا تا وقتی خودمون میتونیم ابزار بسازیم ، ابزار بخریم ؟

به جای هزینه بالا برای خرید آهن خم کن ، از خلاقیت خودتون استفاده کنید و بسازید !

طبق ویدیو آموزشی زیر یک آهن خم کن بسازید .

تلگرام