مجله خبری زودتولز

دریل انسان های اولیه !

نخستین ابزار آلاتی که توسط انسان های گذشته استفاده میشده میتونه مقوله جالبی باشه .

اره ها ، فرز ها . حتی دریل ها !!!

دریل های مورد استفاده توسط انسان های اولیه رو میتونید در ویدیو زیر مشاهده کنید .

تلگرام