مجله خبری زودتولز

دریل ستونی بسازید !

داشتن ابزارهای مختلف در هر خانه یا کارگاهی نیاز است .

چه قدر مطلوب میشود اگر با ابزارآلاتی که داریم سایر ابزارآلات مورد نیازمان را بسازیم !

با استفاده از ویدیو زیر ، به کمک دریل ساده ، یک دریل ستونی بسازید !

تلگرام