مجله خبری زودتولز

دستبند بسازید !

گاهی اوقات میشه که با استفاده از ابزارآلات به زیبایی خودمون اضافه کنیم .

مطمئناً قشنگ میشه اگه با یه مهره دستبند بسازیم .

با استفاده از ویدیو زیر با مهره دستبند بسازید !

تلگرام