مجله خبری زودتولز

دستبند فشنگی درست کنید !

دستبند فشنگی داشته باشید .

با استفاده از فشنگ یا پوکه به راحتی برای خودتون دستبند بسازید !

متیونید طبق ویدیو زیر آموزشش رو ببینید .

تلگرام