مجله خبری زودتولز

شمشیر بسازید !

برای خودتون به راحتی یک شمشیر بسازید .

به راحتی با استفاده از یک میخ ، شمشیر تزئینی بسازید !

از ویدیو زیر برای ساخت شمشیر استفاده کنید .

تلگرام