مجله خبری زودتولز

طولانی ترین تونل دنیا !

طولانی ترین تونل دنیا به وسعت ۵۷ کیلومتر میباشد که دو کشور سوییس و ایتالیا را از زیر رشته کوه آلپ به هم متصل میکند .

ساخت این تونل حدود ۱۷ سال طول کشیده .

این تونل یکی از سازه های بزرگ و مهم بشر به شمار می آید .

سازه ای بسیار سنگین و سخت که از زیر بلند ترین رشته کوه جهان یعنی آلپ میگذرد .

تلگرام