مجله خبری زودتولز

فرز یا اره برقی ؟

سوال اینجاست : فرز یا اره برقی ؟

همیشه توی پست های بلاگ گفتیم که چه قدر خوبه اگه با استفاده از یک ابزار ، ابزار های دیگه بسازیم !

این بار با استفاده از فرز ، اره برقی میسازیم !

تلگرام