مجله خبری زودتولز

فلفل پاش چوبی

آموزش گام به گام ساخت فلفل پاش چوبی .

طبق ویدیو زیر عمل کنید و یک فلفل پاش چوبی بسازید :

تلگرام