مجله خبری زودتولز

قاب فلش مموری بسازید !

فلش مموری از اون چیزاییه  که تقریباً امروز همه افراد حداقل یدونه ازش دارن .

همیشه در انتخاب ظاهر فلش مموری سخت پسند هستیم .

خیلی خوب میشه وقتی طرح فلش مموری هم خودمون بسازیم .

با استفاده از ویدیو زیر یک قاب فلش مموری بسازید .

تلگرام