مجله خبری زودتولز

قایق موتوری

تفریح و هیجان رو به تابستونتون اضاقه کنید !

آموزش کامل ساخت قایق موتوری .

طبق روش زیر در ابعاد مورد نظرتون قایق موتوری بسازید :

تلگرام