مجله خبری زودتولز

میز طراحی بسازید

طراحی جای زیاد میخواد .

میز مخصوصم که میخواد .

روی یه میز معمولی یا روی زمین که نمیشه طراحی کرد !

شما کار طراحی داری ؟

طبق ویدیو زیر یه میز طراحی برای خودت بساز !

تلگرام