مجله خبری زودتولز

نکات ضروری استفاده از اره زنجیری

به دلیل خطراتی که ممکن است هنگام کار با اره زنجیری ایجاد شود باید کاربر نکاتی را در مورد این دستگاه رعایت کند تا صدمات جبران ناپذیری به خود نرساند.

۱ – لباس کار ایمنی

جلیقه و یا پیراهن با امکان دید بالا به همراه شلوار مقاوم در برابر برش.

چکمه ایمنی قوی (ترجیحا با محافظ فولادی پنجه) با محافظ مناسب برای زانو و کفه ضخیم.

دستکش (اختیاری)

کلاه ایمنی

محافظ گوش

عینک ایمنی

۲ – نکات ایمنی حین کار

قبل از کار با اره زنجیری دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید و به موارد ایمنی بیان شده در آن توجه کامل داشته باشید.

قبل از انجام هرگونه سرویس، بررسی یا رفع اشکالی، اره را خاموش کرده و از متوقف بودن زنجیر اطمینان حاصل کنید.

قبل از پر کردن مخزن سوخت، اره را خاموش کرده و پس از خنک شدن موتور را بدون سر ریز شدن پر کنید.

به دلیل تولید منواکسید کربن از روشن کردن اره زنجیری در محیط های بسته جدا خودداری کنید.

اره زنجیری را دور از انسان و یا حیوانات به کار ببرید.

در هنگام خستگی  از اره زنجیری استفاده نکنید.

هنگام کار نور کافی برای دید وجود داشته باشد.

هنگام کار با اره هر دو دسته آن را محکم با دو دست بگیرید.

هنگام کار با اره زنجیری به عقب راه نروید.

۳ – روشن کردن اره زنجیری

ایمنی ترین روش برای روشن کردن اره زنجیری، گذاشتن آن روی زمین و روشن کردن آن در این حالت است. همیشه اره زنجیری را دور از دیگران روشن کنید. اره زنجیری روی زمین و بدون کمک روشن کنید.

ترمز زنجیر را درگیر کنید.

اره را روی زمین قرار دهید.

موانع احتمالی مقابل اره به ویژه موانع مقابل تیغه را برطرف کنید.

پای راست را در میان دسته عقب و دست چپ را روی دسته جلو قرار دهید.

کلید خاموش کن را در وضعیت روشن(ON) قرار دهید.

کلید ساسات را در وضعیت بسته (Choke) قرار دهید.

طناب استارت را با دست راست بکشید.

پس از روشن شدن، ساسات را به حالت اولیه برگردانید.

۴ – تنظیم، سرویس و نگهداری اره زنجیری

انجام سرویس مرتب اره زنجیری برای جلوگیری از بروز خرابی بسیار مهم است. انجام سرویس های روزانه برای حداقل یک بار در روز جزو وظایف کاربر می باشد. مناسب ترین زمان برای انجام این کار، قبل از شروع کار روزانه است.

تمیز کاری

اره را کاملا تمیز کنید، توجه ویژه ای به سالم و تمیز بودن پره های خنک کننده موتور داشته باشید.

پیچ و مهره ها را بررسی و در صورت نیاز آنها را سفت کنید.

در موارد لازم فیلتر هوا را باز کرده و تمیز کنید. این فیلتر را می توانید با سوخت اره زنجیری(بنزینی) یعنی مخلوط روغن و بنزین بشویید و سپس آن را با آب و صابون تمیز کنید.

ترمز زنجیر

ترمز زنجیر خصوصا اطراف لولای ترمز را کاملا تمیز کنید.

از عملکرد صحیح ترمز زنجیر اطمینان حاصل کنید.

موتور

فیلتر هوا را تمیز کنید.

مخزن سوخت را تمیز کنید.

فیلتر سوخت را تمیز کنید.

از سوخت با نسبت درست مخلوط سوخت و بنزین استفاده کنید.

تنظیم درست فاصله نوک شمع را بررسی و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.

زنجیر و تیغه راهنما

زنجیر را بازکرده و تیغه راهنما را بررسی کنید.

شیار تیغه را تمیز و مواد خارجی و برآمدگی های به وجود آمده را برطرف کنید.

منافذ روغن را تمیز کنید.

شما می توانید در پست های قبلی تاریخچه و نیز انواع آن را مطالعه کنید.

تلگرام