مجله خبری زودتولز

137

همزن بسازید

این بار خلاقیت در ابزار آشپزی !

آموزش ساخت همزن :

تلگرام