مجله خبری زودتولز

هنذفری فشنگی بسازید !

گوش کردن به موزیک از کار های روزمره خیلی از ما ها به حساب میاد .

برای همین داشتن یه هنذفری زیبا و با کیفیت از دغدغه های اهالی موسیقی به حساب میاد !

با کمک ویدیو زیر ، میتوانید یک هنذفری زیبا با پوکه بسازید .

تلگرام