مجله خبری زودتولز

چراغ صنعتی بسازید

هر وقت نیاز دارید چراغ رو بیارید وسط و ازش استفاده کنید و هر وقت نیاز نداشتید جمعش کنید !

بلد نیستید ؟ کاری نداره که آخه !

طبق ویدیو زیر این کار رو انجام بدید :

تلگرام