مجله خبری زودتولز

چراغ قوه

در تاریکی نمانید !

آموزش ساخت چراغ قوه بدون نیاز به باطری .

ویدیو زیر را برای این منظور دنبال کنید :

تلگرام