مجله خبری زودتولز

ژنراتور آبی بسازید

آموزش کامل ساخت ژنراتور !

ژنراتور آبی خودتون رو بسازید !

به راحتی و طبق ویدیو زیر :

تلگرام