مجله خبری زودتولز

کمپرسور هوا بسازید

به کمپرسور هوا نیازی داری ؟

با کمک ویدیو زیر و با استفاده از محفظه کپسول گاز کمپرسور هو بسازید !

تلگرام