مجله خبری زودتولز

کولر آبی بسازید

گرما آزاردهنده ترین موضوع در فصل گرماست .

پنکه میتونه کمی از این مشکل کم کنه اما کارساز نیست !

پس بیایم تا با استفاده از یک پنکه ، کولر آبی بسازیم .

تلگرام