مجله خبری زودتولز

USB که تبدیل به لحیم شد

استفاده مناسب از وسایل اطراف همیشه گوش زد شده .

خیلی خوبه که از وسایلی که نیازی بهشون نداریم ، وسایلی بسازیم که بهشون نیاز داریم !

اگه یه کابل usb دارید و به لحیم احتیاج دارید ، از همین کابل یه لحیم بسازید !

بلد نیستید ؟ ویدیو زیر رو ببینید :

تلگرام