مجله خبری زودتولز

ساخت اسکیت برد برقی

سرگرمی ، سرگرمی و سرگرمی .

تابستون رو به تموم شدنه و زمان تفریح هم داره کم کم تموم میشه .

بهتره از زمان باقی مانده بهترین استفاده رو ببریم .

با کمک ویدیو زیر یک اسکیت برد برقی بسازید !

تلگرام