مجله خبری زودتولز

اجاق گازی با خاک اره !

یک اجاق گاز خوب با خاک اره !

در ابتدا شاید خواندن این عنوان مسخره باشه اما واقعیه !

به کمک خاک اره یک اجاق خوب بسازید و استفاده کنید :

تلگرام