مجله خبری زودتولز

رنده بغل دوراه بسازید !

آموزش کامل ساخت یک رنده بغل دوراه !

آسون تر از چیزی که فکرشو بکنید میتونید یه رنده بغل دوراه بسازید !

آموزش در ویدیو زیر :

تلگرام