مجله خبری زودتولز

نحوه ساخت لنز چراغ گوشی

نور چراغ یا همون پرژکتور گوشی کفایت نمیکنه !

جاهایی که خیلی تاریک باشه هم هیچ استفاده ای نداره .

طبق ویدیو زیر روشنایی چراغ گوشیتون رو بیشتر کنید :

تلگرام