مجله خبری زودتولز

زیر دریایی

تابستونه و دریا و تفریحاش !

قبلاً براتون آموزش ساخت قایق رو گذاشتیم ، این بار میخوایم تنوع به خرج بدیم !

آموزش ساخت زیر دریایی رو در ویدیو زیر ببینید و یاد بگیرید :

تلگرام