مجله خبری زودتولز

ضبط قدیمی را بلوتوث دار کنید

اگه یه ضبط قدیمی خوب دارید که تنها مشکلش بلوتوث نداشتنشه ، نزاریدش کنار !

با کمک آموزش زیر بهش بلوتوث وصل کنید !

تلگرام