مجله خبری زودتولز

کشو ی مخفی روی میز

وسایل شخصی رو کجا بزاریم که کسی پیدا نکنه ؟

جواب سوال شما کاملاً مشخصه !

هرجا بزارید همه پیدا میکنن .

حالا بیایم و یه کشو مخفی بسازیم !

تلگرام