مجله خبری زودتولز

مبدل سلول های پوست !

محققان تراشه‌‌ ی جدیدی ساخته‌ اند که تنها با قرار گرفتن روی پوست ، می‌تواند سلول‌های پوست را برای تبدیل شدن به هر نوع سلول دیگری در بدن انسان برنامه‌ریزی کند !

تلگرام