مجله خبری زودتولز

ساخت دستگاه شانس ( شهربازی )

خیلیا از این دستگاه خاطره بد دارند !

البته خاطره بد که نه ، موضوع اینجاست که نمیتونن چیزی برنده بشن 🙁

با کمک ویدیو زیر یک دستگاه شانس مثل شهر بازی ها بسازید !

تلگرام