مجله خبری زودتولز

نمایشگاه بین المللی ابزار

..:: زمان برگذاری نمایشگاه ابزارآلات ::..

وضعیت : ۳۸ روز تا برگزاری

زمان شروع : جمعه ۱۴ مهر ۱۳۹۶

تاریخ پایان : دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

کشور ، شهر و محل برگزاری : آسیا ، خاورمیانه ، ایران ، استان تهران ، تهران ، بزرگراه چمران – نمایشگاه بین‌ المللی تهران

سطح برگزاری نمایش به صورت داخلی و بین المللی میباشد .

تلگرام