مجله خبری زودتولز

رنده دستی

رنده دستی بسازید .

رنده هم از اون ابزار هایی که تو محل کار خیلیا لازمشون میشه .

ممکنه گاهی اوقات توی خونه هم به این ابزار نیاز پیدا کنید .

پس طبق ویدیو زیر یک رنده دستی بسازید :

تلگرام