مجله خبری زودتولز

پین بال بسازید

تابستون رو از دست ندید .

دیگه داریم به آخرای تابستون میرسیم و حیف که تا آخرین لحظه تفریح نکنیم .

یکی از بازی هایی که هم نوستالوژیه هم اینکه سرگرم کننده هس پین باله .

امروز میخوایم به کمک ویدیو زیر پین بال بسازیم .

آموزش زیر رو از دست ندید :

تلگرام