مجله خبری زودتولز

اره فارسی بر

اره فارسی بر چیست ؟

اره فارسی بر چیست ؟

اره فارسی بر اره ای دستی یا برقی که برای برش و اتصال فارسی استفاده میشود .

اره فارسی بر رو میزی از یک اره ظریف بر پشت دار یا بدون پشت که روی بازوی آن میله های متحرکی وجود دارد .
به طور کلی برش های ۴۵ درجه را در کارهای صنایع چوب ، فارسی بر میگویند .
علت این نام گذاری این است که از این اره بیشتر برای زاویه زنی استفاده میشود .
بازو و میله های اره فارسی بر نسبت به صفحه زیر دستگاه در جهت افقی تغییر زاویه میدهد .

این عمل به وسیله اهرم و یا دکمه ای که در زیر صفحه نصب شده است ، انجام میشود .
با استفاده از اهرم تنظیم میتوان تیغه اره را روی زوایای مورد نیاز تنظیم کرد و چوب را در زوایای مختلف برش داد .
بعضی از اره های فارسی بر برای محکم کردن قطعه کار روی صفحه اره از گیره های مخصوص استفاده میشود .

تلگرام