مجله خبری زودتولز

به زمین بازی با یک اره برقی سه چرخه حکومت کنید!!

برای یک کودک، احتمالا بسیاری ایده های وحشتناک وجود دارد که توسط پدر و مادر از انجام آنها جلوگیری می شود، به همین دلیل است که زنده می ماند! اما هنگامی که کودک بزرگ می شود، می تواند هر چیزی را که به ذهنش می رسد، امتحان کند. مانند ارتقاء یک سه چرخه ابعاد نوزاد با یک اره برقی قدیمی…

کانال یوتیوب  ThisDustIn مسئول این ارتقای هیجان انگیز است. پدال های پلاستیکی با گاز اره برقی عوض شده اند. تقریبا همه چیز در سه چرخه تقویت شده و ارتقاء یافته تا بتواند سرعت آن را به طور ناگهانی تحت تاثیر قرار دهد. از جمله جوش هایی که قسمت های مختلف را به هم نگه داشته اند. همچنین چرخ های عقب برای تحمل وزن یک بزرگسال مناسب نیستند و تعویض شده اند. سیستم ترمز هم باید عوض شود اگرچه به نظر نمی رسد این نابغه ها ترمز را عوض کرده باشند!

تلگرام