مجله خبری زودتولز

ابزارآلات آهنگری – ۲

ابزارآلات آهنگری – قسمت دوم

 • بیل آهنگری
 • مسلفه
 • سیخ کوره

9623213244141110123816386173242512148684

در آهنگری ، قطعه کار را با انبر نگه میدارند تا عملیات های مورد نیاز روی آن انجام شود . این انبر ها را با فولاد نرم میسازند و با استفاده از پرچ به هم وصل میکنند .

انر ها دارای دو بخش دسته و دهانه میباشند . برای نگه داشتن قطعه کار های مختلف انبر های مختلفی نیز ساخته شده اند .

تصاویری از این انبر ها :

136216625102133188671888613720012118122522206226712501563594822614823916122319017811921712415958184111103242219152159424217724416523222919216613114314411623793161185231123197

 1. انبر دم بسته : از این نوع انبر برای گرفتن قطعات مستطیلی بسیار سبک استفاده می شود .
 2. انبر دم باز : این انبر دهانه ای تخت و باز دارد و وقتی انبر بسته می شود، فک های آن باز می مانند . از این انبر برای گرفتن قطعات مستطیلی ضخیم تر استفاده می شود .
 3. انبر دم گرد : وقتی این انبر بسته می شود دهانه آن سوراخی دایره ای تشکیل می دهد و به کمک همین سوراخ می توان میله های با مقطع دایره یا مربع را ، در امتداد طول گرفت .
 4. انبر گاز انبری : از این نوع انبر برای برداشتن و گرفتن فلزات گداخته استفاده می شود ، اما برای نگه داشتن قطعات در حین آهنگری از آن استفاده نمی کنند
 5. انبر دم جناغی : این انبر دهانه ای جناغی دارد و برای گرفتن میله های مربعی ، در امتداد طولی، به کار می رود .
 6. انبر همه کاره : در طول فک این انبر سه سوراخ و یک شیار تعبیه شده است و برای انجام کارهای عمومی از آن استفاده می شود .
 7. انبر دم چار گوش : از این انبر برای گرفتن قطعات سنگین با مقطع مربعی یا مستطیلی استفاده می شود .
 8.  انبر فرفورژه : از این انبر برای ساختن فرفورژه استفاده می شود .

یکی دیگر از ابزارآلات آهنگری قالب قرار و پایه آن است .

قالب قرار از چُدن ساخته میشود و بر روی این قالب مستطیلی تعدادی شیار با شکل ها و اندازه های مختلف وجود دارد که برای خمکاری و سوراخ کاری روی آن تعبیه شده است . همچنین این قالب پایه نیز دارد .

125153238191417517136182907517117230226223

لینک قسمت اول

تلگرام