سلام سمباده لرزان به درد دیوارهای گچی ویا رنگ شده میخورد من میخوام به عنوان صاف کردن سطح دیوار و آماده سازی جهت رنگ آمیزی از این وسیله استفاده کنم