آیا میدانید ؟؟؟

آیا میدانید ؟؟؟

– آیا می دانستید سطح شهر مکزیکوسیتی سالانه ۲۵ سانتی متر نشست می کند . – نخستین ابزاری که در خارج از سیاره زمین استفاده…

اره و کاربرد های آن

اره و کاربرد های آن

اره یکی از ابزار هایی است که برای قطعه کردن و دو نیم کردن قطعه با حرکت رفت و برگشتی و اصطکاکی دندانه با قطعه در درودگری…