رویایی به حقیقت پیوسته

رویایی به حقیقت پیوسته

شرکت کالیفرنیاییSuitX  اخیراً محصول جدید خود مکس را که اسکلتی رباتی میباشد، وارد بازار کرد. این اسکلت برای کمک به آسان کردن کارهای صنعتی و…