سمباده لرزان چیست ؟

سمباده لرزان چیست ؟

مقدمه سمباده لرزان یک ابزار برای سمباده زدن سطوح چوبی کار میباشد . این دستگاه ، کار سمباده زنی را از به جای حالت چرخشی…